Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych dzisiaj konstrukcyjnych materiałów. Bardzo duży wpływ na to mają jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, dzięki czemu stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez konieczności kosztownego zabezpieczenia. Jest także odporne na działanie wielu kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, ale też chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty właściwości i parametrów. Wiele elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten ma dość niską temperaturę topnienia, a poza tym na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, mogące osłabić spoinę. Z tego też powodu niezbędne jest zastosowanie podczas spawania osłony z gazu obojętnego, którym przeważnie będzie argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni metalu, to znaczy jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Obecnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, jakie posiadają przynajmniej jeden milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w postaci drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych przedmiotów, a stosuje się przy nim elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające wysokie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.